Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

YAZ OKULU ÜCRETİ GERİ ALINAMAZ

13/06/2020
               T.C.        YARGITAY HUKUK DAİRESİ ESAS                           : 2017/1458 KARAR                       : 2020/3376 KARAR TARİHİ        : 18/03/2020 Özet: Öğrencinin bir sonraki dönem başarısız olduğu dersi alma imkânı varke... Devamını Oku

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU İŞ BÖLÜMÜ KARARI

14/08/2018
YİBGK Esas : 2017/1 Karar : 2017/1 Tarih : 20.01.2017 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI Yargıtay Başkanlar Kurulunun 14.01.2017 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel K... Devamını Oku

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEYECEĞİ

14/08/2018
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ   Esas Numarası: 2017/1553 Karar Numarası: 2017/2044 Karar Tarihi: 10.05.2017 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEYECEĞİ - Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin, Adli Yargı İl... Devamını Oku

ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİ – YASAL DEĞİŞİKLİK SONRASI

14/08/2018
T.C.       YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ ESAS NO                   : 2016/14283 KARAR NO              : 2016/15163 KARAR TARİHİ     : 15.12.2016 Taraflar arasındaki Kayıp Kaçak, Sayaç Okuma, Perakende Satış Hizmet Bedeli, İletim ve Dağıt... Devamını Oku

KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASINDA YETKİ KURALI

14/08/2018
  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4334 K. 2014/13719 T. 10.12.2014 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz ed... Devamını Oku

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZLÜK HAKLARI İŞ HUKUKUNA TABİDİR İŞE İADE İSTİRDAT

14/08/2018
 T.C.     YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No:2014/15037 Karar No:2014/23989 Tarihi:9.7.2014   A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin ve Savunmasının Özeti: Davacı-karşı davalı Vakıf Üniversitesi, bir zamanlar üniversitede öğreti... Devamını Oku

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ YARGISI VE USUL HÜKÜMLERİ

14/08/2018
A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME Açıklama: İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmes... Devamını Oku

YARGITAYDA GÖREV BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRİLDİ, BAZI DAİRELER KAPATILDI

13/08/2018
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı Kararı ile; 6723 sayılı Kanunla 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. maddesinin 12.fıkrası gereğince; Altıncı Hukuk Dairesi, Yedinci Hukuk Dairesi, Onsekizinci Hukuk Dairesi il... Devamını Oku