Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

STAJYER AVUKATA YAPILAN TEBLİGAT GEÇERSİZDİR

20/11/2019
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1287 K. 2019/90 T. 7.2.2019 * EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Gerekçeli Kararın Stajyer Avukata Tebliğine İlişkin Avukatın Yazılı Bir Oluru Bulunmadığı ve Kararın Çalışan... Devamını Oku

BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMASI, TEBLİGATIN AYNI ADRESTE YAPILMIŞ OLMASI, İSTİHKAK İDDİASI

02/11/2018
            T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No :2012/3788 Karar No :2012/19537 Tarihi:6.6.2012 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRE, DOSYANIN DÜŞMESİ, TEBLİGAT ŞARTI

14/08/2018
    T.C.     YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 1980/3647 Karar : 1980/5789 Tarih : 02.07.1980 HACİZ  İSTEME SÜRESİ İİK.78, 106, 110 Ödeme emrinin bildiriminden sonra bir yıl için haciz isteminde ,bulunulmadığında, haciz... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRESİ – DÜŞME – YENİLEME – HARÇ – TEBLİGAT YAPILAMAMIŞ OLMASI

14/08/2018
T.C.       YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 2013/12912 Karar : 2013/21871 Tarih : 11.06.2013 HACİZ KONULMASININ İSTENMESİ BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ... Devamını Oku

HACZİN DÜŞMESİ, YENİLEME İSTEMİ, TEBLİĞ ŞARTI

14/08/2018
T.C.      YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas                : 2005/4448 Karar             : 2005/7040 Karar Tarihi : 01.04.2005 ÖZET: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir se... Devamını Oku

MERNİS TEBLİGATININ MAVİ ZARFLA YAPILMASI GEREKİR

14/08/2018
     T.C.        YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No  :2016/11780 Karar No :2017/2991 K. Tarihi :01.03.2017 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tar... Devamını Oku