Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi – Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

09/10/2019
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli 73/198 sıralı 62. Genel Kurul Toplantısında aldığı aşağıda yazılı karar içeriğine uygun biçimde ; Uluslararası ticaret hukukunun kademeli uyumlaştırılması ve birleştirilmesinin daha da gel... Devamını Oku

DÖVİZLE YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ HAKKINDAKİ 85 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

16/09/2018
13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 S. R.G. de yayımlanan 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Bu karar ile; MADDE 1- 7/8/1989 tarihti ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Ko... Devamını Oku

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri

14/08/2018
Türkiye tarafından imza atılan yayınımız tarihi itibariyle 59 Sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden Temel Sözleşmeler: 8’inin tamamı Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4’ünden 3’ü Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı olarak özetlenebilir... Devamını Oku

KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASINDA YETKİ KURALI

14/08/2018
  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4334 K. 2014/13719 T. 10.12.2014 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz ed... Devamını Oku