Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

KESİN ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİ

14/08/2018
T.C.                İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ      21. HUKUK DAİRESİ   Esas : 2017/59 Karar : 2017/55 Tarih : 17.1.2017   İCRA MEMURU MUAMALESİNİ ŞİKâYET (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarl... Devamını Oku

BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ

14/08/2018
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO      : 2016/16428 KARAR NO : 2016/12347  K. TARİHİ    : 24.05.2016 BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATFIN KARARIN GEREKÇELİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYECEĞİ DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ... Devamını Oku

ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA KARAR VERİLEMEZ

14/08/2018
T.C.         Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No          :2015/32051 Karar No       :2016/23427 K. Tarihi        : 15.12.2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ... Devamını Oku

KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASINDA YETKİ KURALI

14/08/2018
  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4334 K. 2014/13719 T. 10.12.2014 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz ed... Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ BB KARARI – GİZLİLİK TALEBİNİN REDDİ – KARARIN YARGILANABİLİRLİĞİ

14/08/2018
T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE    Esas No:2015/1663 Karar No:2016/91 Tarihi: Temyiz Eden (Davacı) :  Vekili :  Karşı Taraf (Davalı) :    İstemin Özeti : Ankara .... İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelener... Devamını Oku

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ YARGISI VE USUL HÜKÜMLERİ

14/08/2018
A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME Açıklama: İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmes... Devamını Oku

GEREKÇESİZ KARARLARA DAİR

08/08/2018
Gerekçe, "MAHKEME KARARI" nın varlığını ve adilliğini bize anlatan en önemli bölümdür çoğu zaman. 1982 Anayasamız ın 141.maddesinde “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” düzenlemesi mevcuttur. Ancak uygulamada gerek ye... Devamını Oku

GEREKÇESİZ MAHKEME KARARLARININ GEREKÇESİ

08/08/2018
Bir önceki yazımızda mahkeme kararlarının gerekçesiz olması ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar ile mahrum bıraktığı faydalar üzerine yazmıştık. Bu kez mahkeme kararlarının neden gerekçesiz kaldığını birlikte anlamaya çalışan bir yazı kaleme almayı... Devamını Oku