Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

SATIŞ TALEP EDİLİP AVANSI ÖDENDİĞİNDE KIYMET TAKDİRİ YAPILIP YAPILMADIĞI ARANMAKSIZIN SÜRE KESİLİR

27/09/2018
           T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/21913 Karar No:2015/32637 K. Tarihi:23.12.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilg... Devamını Oku

BAM KARARI – BORÇLUNUN PASİF TAŞINMAZ KAYDI VE VUK KAYDI SORGULARI

14/08/2018
  İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ   2016/59 2016/68 13.10.2016 * KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ( Nüfus Kaydının Kişisel Veri Niteliğinde Olduğu/Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Açık Rızası Olmadan İşlenemeyeceği ... Devamını Oku

KESİN ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİ

14/08/2018
T.C.                İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ      21. HUKUK DAİRESİ   Esas : 2017/59 Karar : 2017/55 Tarih : 17.1.2017   İCRA MEMURU MUAMALESİNİ ŞİKâYET (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarl... Devamını Oku

İLAMA DAYALI BİR ALACAĞIN İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAMAYACAĞI

14/08/2018
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/2 Karar Numarası: 2017/3 Karar Tarihi: 10.07.2017 Resmi Gazete Sayısı: 21.07.2017 Resmi Gazete Tarihi: 30130 İLAMA DAYALI BİR ALACAĞIN İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPI... Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İCRA MEMURUNUN KARAR TARİHİNDE BAŞLAR

14/08/2018
T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ  Esas No          :2015/28857 Karar No       :2015/31140  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 02/04/2015 tarih, 2014/33581 Esas - 2015/8169 Karar sayılı daire ilam... Devamını Oku

İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI SONRASINDA, TAŞINIR MALLARIN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILMASI TALEBİNİN SÜRESİ

14/08/2018
 T C YARGITAY 12 Hukuk Dairesi Esas                : 2016/11294 Karar             : 2016/13958 Karar Tarihi : 11.05.2016 İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI SONRASINDA, TAŞINIR MALLARIN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILMASI TALEBİNİN SÜRESİ ... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRE, DOSYANIN DÜŞMESİ, TEBLİGAT ŞARTI

14/08/2018
    T.C.     YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 1980/3647 Karar : 1980/5789 Tarih : 02.07.1980 HACİZ  İSTEME SÜRESİ İİK.78, 106, 110 Ödeme emrinin bildiriminden sonra bir yıl için haciz isteminde ,bulunulmadığında, haciz... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRESİ – DÜŞME – YENİLEME – HARÇ – TEBLİGAT YAPILAMAMIŞ OLMASI

14/08/2018
T.C.       YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 2013/12912 Karar : 2013/21871 Tarih : 11.06.2013 HACİZ KONULMASININ İSTENMESİ BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ... Devamını Oku

HACZİN DÜŞMESİ, YENİLEME İSTEMİ, TEBLİĞ ŞARTI

14/08/2018
T.C.      YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas                : 2005/4448 Karar             : 2005/7040 Karar Tarihi : 01.04.2005 ÖZET: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir se... Devamını Oku

MERNİS TEBLİGATININ MAVİ ZARFLA YAPILMASI GEREKİR

14/08/2018
     T.C.        YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No  :2016/11780 Karar No :2017/2991 K. Tarihi :01.03.2017 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tar... Devamını Oku