Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

07/09/2020
(1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları   A) Mahkeme harçları:   (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı k... Devamını Oku

2018 YILI YARGI HARÇLARI

22/10/2018
YARGI HARÇLARI A) MAHKEME HARÇLARI TUTAR/ORAN (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireyse... Devamını Oku

2017 YARGI HARÇLARI

14/08/2018
27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 78) (1) SAYILI TARİFE Vargı Harçları A) MAHKEME HARÇLARI: (6217 sayılı... Devamını Oku

HACİZ İSTEME SÜRESİ – DÜŞME – YENİLEME – HARÇ – TEBLİGAT YAPILAMAMIŞ OLMASI

14/08/2018
T.C.       YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas    : 2013/12912 Karar : 2013/21871 Tarih : 11.06.2013 HACİZ KONULMASININ İSTENMESİ BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ... Devamını Oku

HACZİN DÜŞMESİ, YENİLEME İSTEMİ, TEBLİĞ ŞARTI

14/08/2018
T.C.      YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas                : 2005/4448 Karar             : 2005/7040 Karar Tarihi : 01.04.2005 ÖZET: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir se... Devamını Oku