Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TARAFLAR ARASINDAKİ E-POSTA (MAIL) YAZIŞMALARI DELİL NİTELİĞİNDEDİR

21/09/2020
T.C.          YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİ   Esas    : 2017/1014 Karar : 2020/4488 Tarih  : 10.06.2020 Davacı asıl davada, davalının hakkında başlattığı ... 12. İcra Müdürlüğünün 2009/16466 Esas sayılı takip dosyasıyla, ... 1... Devamını Oku

DELİL BİLDİRME – TENSİPLE VERİLEN SÜRE – ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DELİL BİLDİRME HAKKI

02/07/2019
                      T.C.     YARGITAY Hukuk Dairesi ESAS NO       : 2015/20384 KARAR NO  : 2018/1043 YARGITAY İLAMI DAVA TÜRÜ                       : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi dav... Devamını Oku

SAİR DELİLLER KAVRAMI YEMİN DELİLİNE DAYANILDIĞINA İŞARET ETMEZ

14/08/2018
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların y... Devamını Oku

YENİ DELİL SUNMAK İÇİN ISLAH YAPILABİLİR Mİ?

14/08/2018
T.C.      YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ Esas No         :2015/11858 Karar No       :2016/9302 Tarihi             :5.12.2016   Taraflar arasında görülen davada .... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 21/07/2015 tarih ve ... Devamını Oku

SAİR DELİLLER KAVRAMI YEMİN DELİLİNE DAYANILDIĞINA İŞARET ETMEZ

08/08/2018
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların y... Devamını Oku