Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

AVUKATIN MÜVEKKİLİNE AİT BANKA HESAP DÖKÜMÜ İSTEMESİ – ÖZEL YETKİLİ VEKALETE GEREK OLMADIĞI

13/11/2019
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/3192 Karar Numarası: 2017/5178 Karar Tarihi: 09.10.2017 GENEL VEKALETNAMEYE DAYANILARAK MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİ - Vekilin Müvekkili Adına Açılan Hesabın ... Devamını Oku

GKS KEFİLİNDEN TÜKETİCİ K VE KK ALACAKLARI İSTENİLEMEZ

14/08/2018
T.C YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ:30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak ve... Devamını Oku

BANKANIN HAPİS HAKKINI KULLANMASI ŞARTLARI

14/08/2018
  T.C.        Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No    :2013/14779 Karar No   :2014/10601 K. Tarihi    :26.05.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu i... Devamını Oku

12 BANKADAN KREDİ KULLANANLAR İÇİN TAZMİNAT

08/08/2018
Rekabet Kurulu bankaların anlaşarak birlikte faiz tespit edip etmediği konusunda şikayet üzerine 2013 yılında bir inceleme başlatmıştı. Yaptığı bu incelemenin sonunda 12 banka için birlikte hareket ederek faiz belirledikleri sonucuna ulaşarak büyü... Devamını Oku