Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK TUTANAĞININ İBRAZ ZORUNLULUĞU VE USULÜ

19/11/2020
        T.C.    YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas      : 2020/932 Karar    : 2020/5773 Tarihi    : 17.06.2020 “… MAHKEMESİ: ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU YARGITAY KARARI I-BAŞVURU Başvuran Av. ... 08/01/2020 tarihli dilekçesinde aynen;... Devamını Oku

Milletlerarası Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi – Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

09/10/2019
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli 73/198 sıralı 62. Genel Kurul Toplantısında aldığı aşağıda yazılı karar içeriğine uygun biçimde ; Uluslararası ticaret hukukunun kademeli uyumlaştırılması ve birleştirilmesinin daha da gel... Devamını Oku

ARABULUCULUK BAŞVURUSU İLE SONUÇ TUTANAĞI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK FARKLARI

09/11/2018
ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6.HUKUK DAİRESİ   Esas: 2018 / 3318 Karar: 2018 / 2118 Karar Tarihi: 27.09.2018   Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, istinaf incelenmesi davacı tarafça istenilmek... Devamını Oku

2017 ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ

14/08/2018
2017 yılında uygulanacak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetenin 27 Aralık 2016 Tarih ve 29931 sayılı nüshasında yayınlanarak yürülüğe girmiştir. 27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:... Devamını Oku

DESIRED RESULT – MÜZAKERE TAKTİKLERİ

14/08/2018
Hacettepe Üniversitesi İş Yönetimi çalışma ekibince oluşturulan müzakere taktiklerine ilişkin arabulucu olanların yaralanabileceği bir metini ekte bulabilirisniz. Telif hakkı yazarlarına aittir. EKLER : İNDİR... Devamını Oku

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ ARABULUCULUK DİREKTİFİ

14/08/2018
Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve özellikle bu Anlaşmanın 61(c) maddesini ve 67(5) maddesinin ikinci paragrafını dikkate alarak, Komisyonun teklifini göz önünde tutarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü dikkate alarak Anlaşmanın 251... Devamını Oku

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ

14/08/2018
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ETKİN ARABULUCULUK REHBERİ Bu kitapçık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından hazırlanan “Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution” başlıklı, 25 Haz... Devamını Oku

ARABULUCUNUN ROLÜ KOLAYLAŞTIRICI VE DEĞERLENDİRİCİ ARABULUCULUK

14/08/2018
ARABULUCUNUN ROLÜ KOLAYLAŞTIRICI VE DEĞERLENDİRİCİ ARABULUCULUK   Batı ülkelerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın bir şekilde uygulama alanı bulan, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında yer alan arabuluculuk usulü... Devamını Oku

M.SERDAR ÖZBEK – ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (2 CİLT)

14/08/2018
Alternatif uyuşmazlık çözümü, yeni bir kurumdur veya kurumlar bütünüdür ve zaman içerisinde daha da yerleşecektir. Bilindiği üzere, yeni kabul edilen kurumlar, yerleşebilmek için zamana muhtaçtırlar. Bu konuda alışkanlıklara, deneyimlere, eğitime ve ... Devamını Oku

ÇOCUK KAÇIRMANIN VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZ. KAPSAMINDA ARABULUCULUK

14/08/2018
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi kapsamında Arabuluculuğa dair İyi Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. Bu Rehberin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi, Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabul... Devamını Oku