Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir?

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde kişilerin manevi menfaatleri bulunmaktadır. Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik yoğun taleple orantılı olarak kişilerin bu ürünler üzerindeki fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir ?

Bir marka hakkı unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması ya da daha genel tabiri ile korsan ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da bir müzik eserinden intihalin yapılması ya da yine bu tarz bir eserin izinsiz kullanılması gibi pek

çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur. Bu tarz hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukukumuz bu gibi hak ihlallerine tazminat hukuku ve ceza hukuku olmak üzere iki farklı sonuç bağlamış olup her iki hukuk alanının da etkin bir şekilde kullanılmasının istenen neticelere ulaşılabilmesi için önemli olduğu görülmektedir. Haksız olarak fikri ürünlere tecavüz edildiği isnadına karşılık bu davaların çok ciddi sonuçları göz önüne alındığında böyle bir iddia ile karşılaşan kimselerin de etkin bir hukuki yardımdan yararlanması gereklidir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Marka ve Patent Davaları

Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüzden Kaynaklanan Hukuk Davaları

Fikri Mülkiyet Ürünlerine Tecavüzden Kaynaklanan Ceza Davaları

Alanlarında Etkin ve Sonuç Odaklı Hukuki Danışmanlık ve Dava Takibi Hizmetleri Vermektedir.

Marka-Patent Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Marka Haklarının İhlali Halinde:

* Marka-Patent Başvuruları,

* Know-How Sözleşmeleri,

* Marka Devri,

* Marka Yenileme İşlemleri,

* Delillerin Tespiti Davası,

* Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası,

* Tecavüzün Tespiti Davası,

* Tecavüzün Giderilmesi Davası,

* Maddi Tazminat Davası,

* Manevi Tazminat Davası,

* İtibar Tazminatı,

* Hakka Tecavüz Neticesinde Üretilen Materyal İle Bunların Üretiminde Doğrudan Kullanılan Araçlara Elkonulması,

* Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması,

* Markanın Silinmesi ve İmha,

* Hükmün İlgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve İlanı,

* Eylem Suç Teşkil Ettiği Takdirde Açılabilecek Ceza Davaları,

Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarının İhlali Halinde:

* Delillerin Tespiti Davası,

* Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası,

* Tecavüzün Tespiti Davası,

* Tecavüzün Giderilmesi Davası,

* Maddi Tazminat Davası,

* Manevi Tazminat Davası,

* İtibar Tazminatı,

* Hakka Tecavüz Neticesinde Üretilen Materyal İle Bunların Üretiminde Doğrudan Kullanılan Araçlara Elkonulması,

* Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması,

* Şekil Değiştirme ve Gereğinde İmha,

* Hükmün İlgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve İlanı,

* Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava,

* Eylem Suç Teşkil Ettiği Takdirde Açılabilecek Ceza Davaları,