Dernek ve Vakıfların yasalar çerçevesinde kurulmasından önce başlayan hukuki danışmanlık hizmetleri ile birlikte gerekli faaliyet konuları, vakıf senetleri vb oluşumların uzman bir hukuki yaklaşım altında taleplere en uygun şekilde analiz edilerek yaşama geçirilmesi sağlanmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre fiil ehliyetine sahip herkesin önceden izin almadan dernek ve vakıf kurma hakkı vardır.

Dernekler ve vakıflar, topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Bugün sayısı yüz bin üzerinde bulunan dernekler ile beş bin üzerinde bulunan vakıfların idari yapılanın işleyişi yürürlükte bulunan yasal mevzuata göre yapılmaktadır. Dernekler ile ilgili olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı, Vakıflar ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü idare adına işlemleri yerine getirmektedir.

Sonrasında aşılamayacak hukuki sorunlarla karşılaşılmaması için, dernek ve vakıfların kuruluş aşamasından başlayarak, genel ve olağanüstü genel kurulları, denetime hazır hale getirilmeleri ile her türlü işleyişi hakkında, ayrıca vakıf evlatlığının tespiti, vakıf evlatlarının gale fazlasına ilişkin alacak haklarının takibi konularında uzman hukuki yardımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu konuda belirli bir amacı olan kişilerin dernek veya vakıf olarak tercihte bulunmaları gereken değerlendirmeyi yapabilmelerini sağlamak adına danışmanlık olarak başlayan süreçte oluşumun sağlanması ve kişiliğin kazanılmasını temin etmeye nezaret edilmesi sürecinde hukukçular tarafından hizmet verilmesi önemli bulunmaktadır.

Akabinde karşılaşılan senet değişiklikleri, tüzük değişiklikleri, iktisadi işletme kuruluşları, çatı altında şirket oluşumları gibi konularda da yeterli hukuki desteğin sağlanması önem arz etmektedir.