Bilişim ve Teknoloji Hukuku multi-disipliner birçok hukuk dalını içeren bir kavramdır.

Günümüzde teknolojik cihazların gelişmesi ve internet üzerinden bu teknolojik cihazların haberleşmesi yoluyla oluşan ortamda pek çok hukuk alanını ilgilendiren eylem ve işlemler yapılabilmektedir.

Klasik suçlar bu ortamlarda işlenebilmekte, ortamın yapısı ve özelliği gereği soruşturulması özel teknik ve bilgi gerektirmektedir.

Bilişim Hukukunu, Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi genel kabul görmeye başlamıştır.

Bilgi Teknolojisi Hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenlemekle birlikte bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içermektedir. Diğer taraftan İnternet Hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki sorunları incelemektedir. İnternet Hukukunun, hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde olduğu söylenebilir. İnternet erişimi ve kullanımından başlayarak, hukuki güvenlik, ifade özgürlüğü, kişisel veriler, özel hayatın gizliliği, elektronik delillerin tespiti ve yargılama gibi hukukun pek çok alanı ile ilgili hale gelmektedir.

Bu alanda en önemli sorun delillerin tespiti ve ispat aracı olarak kullanılmasında ortamın nitelikleri gereği yaşanan zorluklar ve üst düzey teknik bilgi ve donanım ihtiyacı olmaktadır.

Klasik hukuk yaklaşımları dışında network (Ağ), bilgisayar terminolojisi, işletim sistemleri, programlama bilgisi, yazılım terminolojisi gibi alanlarda orta düzeyin üstünde bilgi sahibi olunması bu hukuk alanında zorunlu unsurlar olarak sayılabilecektir.

Bu kapsamda büromuzca sağlanabilecek hukuki yardımların bazı başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

*  Bilgisayar Sistemlerine Yetkisiz Erişim Ve İçerde Kalma Davaları

*  Bilgisayar Aracılığı İle Dolandırıcılık Davaları

*  Bilgisayar Aracılığı İle Sahtecilik Davaları

*  Network (Ağ) Sistemlerine Saldırılara İlişkin Davalar

*  İnternet Ortamında Kişilik Haklarına Saldırı İçeren Eylemlerden Kaynaklanan Tespit, Ceza Ve Tazminat Davaları

*  Erişimin Engellenmesi Tedbir Ve Davaları

*  Unutulma Hakkının İdari Tedbirler Yoluyla Ve Dava Yolu İle Kullanımı

*  Facebook, Twıtter, Instagram Vb Alanlarda İşlenen Suçların Ve Kişilik İhlallerinin Uluslararası İdari İşlemler Yolu İle Durdurulması

*  Bilgisayar Yazılımlarının Lisanslanması Ve Telif Haklarının Korunması

*  Yazılım Firmalarına Hukuki Danışmanlık Verilmesi

*  Adli Bilişim Alanında Delil Analizi Ve Raporlanması

*  E-Ticaret Sözleşmelerini Hazırlanması Ve İşletilmesi İle Bunlardan Kaynaklanan Davalar