Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ilemahkemeyegitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak birarabulucueşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

Arabuluculuk bu konuda özel eğitim almış, yazılı ve sözlü sınavı başaran kişilere verilen bir haktır. Bu hakkı yasal olarak kullanarak belirli konularda uyuşmazlık içinde bulunan kişilere hizmet sunan kişilere arabulucu denilir.

Taraflardan birisinin arabulucuya müracaatı üzerine diğer taraf arabulucu tarafından resmi olarak davet edilir.

Davet alan tarafın kabul etmesi halinde arabuluculuk sürecinde tarafların kendi çözümlerini üretmesi verilen hizmet ile sağlandığı takdirde durum bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak taraflardan birisinin müracaatı üzerine icra edilebilirlik şerhine bağlanarak gerektiğinde ilam hükmünde belge olarak kullanılabilir.

Arabulucuya müracaat eden veya daveti kabul eden taraf sürecin herhangi bir anında bu süreçten vazgeçmek hakkına sahiptir.

Arabulucu yardıma ile ulaşılan çözümde her iki taraf birlikte çözüme ulaştıkları için daha köklü ve kalıcı bir çözüm sağlanmış olmakla tarafların bilhassa ticari konularda tekrar bir ilişkinin tarafı olma ihtimalleri azami dereceye yükselmektedir.

Büromuzun kurucusu Av. Nezih DAĞDEVİREN 431 sicil numarası ile kayıtlı yetkili arabulucu olarak görev yapmaktadır.

Randevu alarak süreç hakkında detaylı bilgi alabilir, sizde sunacağımız hizmet ve yardımlarla kendi çözümünüzü üretebilirsiniz.