Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK TUTANAĞININ İBRAZ ZORUNLULUĞU VE USULÜ

19/11/2020
        T.C.    YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas      : 2020/932 Karar    : 2020/5773 Tarihi    : 17.06.2020 “… MAHKEMESİ: ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU YARGITAY KARARI I-BAŞVURU Başvuran Av. ... 08/01/2020 tarihli dilekçesinde aynen;... Devamını Oku

TARAFLAR ARASINDAKİ E-POSTA (MAIL) YAZIŞMALARI DELİL NİTELİĞİNDEDİR

21/09/2020
T.C.          YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİ   Esas    : 2017/1014 Karar : 2020/4488 Tarih  : 10.06.2020 Davacı asıl davada, davalının hakkında başlattığı ... 12. İcra Müdürlüğünün 2009/16466 Esas sayılı takip dosyasıyla, ... 1... Devamını Oku

DELİL BİLDİRME – TENSİPLE VERİLEN SÜRE – ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DELİL BİLDİRME HAKKI

02/07/2019
                      T.C.     YARGITAY Hukuk Dairesi ESAS NO       : 2015/20384 KARAR NO  : 2018/1043 YARGITAY İLAMI DAVA TÜRÜ                       : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi dav... Devamını Oku

TEMYİZ SÜRESİ TEBLİĞ TARİHİNDEN BAŞLAR

14/08/2018
 T.C.        YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS : 2015/13670 KARAR : 2015/19965 KARAR TARİHİ : 10.11.2015 • TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİM TARİHİNDEN DEĞİL TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Kararın Tefhimi İçin Hükme İlişkin Tüm Hususlar... Devamını Oku

BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF GEREKÇE KABUL EDİLEMEZ

14/08/2018
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO      : 2016/16428 KARAR NO : 2016/12347  K. TARİHİ    : 24.05.2016 BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATFIN KARARIN GEREKÇELİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYECEĞİ DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ... Devamını Oku

İSTİNAF DİLEKÇESİNDE GEREKÇE BELİRTİLMEMESİ RET SEBEBİDİR

14/08/2018
T.C.         YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ   ESAS NO       : 2016/35343 KARAR NO  : 2016/20173 TARİHİ         : 17.11.2016   BAM                                      : İSTANBUL 24. HUKUK DAİRESİ TARİHİ                ... Devamını Oku

SAİR DELİLLER KAVRAMI YEMİN DELİLİNE DAYANILDIĞINA İŞARET ETMEZ

14/08/2018
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların y... Devamını Oku

ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA KARAR VERİLEMEZ

14/08/2018
T.C.         Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No          :2015/32051 Karar No       :2016/23427 K. Tarihi        : 15.12.2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ... Devamını Oku

KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASINDA YETKİ KURALI

14/08/2018
  T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4334 K. 2014/13719 T. 10.12.2014 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz ed... Devamını Oku

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI

14/08/2018
T.C.    YARGITAY   İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU     Esas                       : 2013/1 Karar                     : 2014/1 Tarih                     : 21.02.2014   İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN İHTİY... Devamını Oku