Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA BAKİYE ÖMÜR HESABINDA TRH-2010 TABLOSU KULLANILMALIDIR

17/03/2021
               T.C.         YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ Esas: 2020/2598 Karar: 2021/34 K.T.: 14/01/2021 Özet: Artık destekten yok... Devamını Oku

İFA YERİNE EDİM – İFA UĞRUNA EDİM

11/02/2021
              T.C.         YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ ESAS NO                :2015/8595 KARAR NO            : 2016/3612 KARAR TARİHİ     : 04.04.2016 Taraflar arasında görülen davada.............Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08/04/2015 tar... Devamını Oku

BELİRSİZ ALACAK DAVASI – İŞ HUKUKU UYGULAMASI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI – ÜCRET VE YILLIK İZİN ÜCRETİ – İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ – 2021

27/12/2020
             T.C.      YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ   ESAS     : 2016/26476 KARAR : 2020/7547 TARİH   : 14.09.2020   BELİRSİZ ALACAK DAVASI KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI YILLIK ÜCRETİ VE ÜCRET ALACAKLARI BEL... Devamını Oku

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK TUTANAĞININ İBRAZ ZORUNLULUĞU VE USULÜ

19/11/2020
        T.C.    YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas      : 2020/932 Karar    : 2020/5773 Tarihi    : 17.06.2020 “… MAHKEMESİ: ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU YARGITAY KARARI I-BAŞVURU Başvuran Av. ... 08/01/2020 tarihli dilekçesinde aynen;... Devamını Oku

HACİZ İSTEMİ KARŞISINDA İCRA MEMURUNUN İİK M.82 KAPSAMINDA SADECE HACİZEDİLEBİLİRLİK DENETİMİ YETKİSİ VARDIR

14/10/2020
                    T.C.              YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/12-347 KARAR NO: 2019/837 TARİH: 2.7.2019 ÖZET: Haciz yapılmasına ilişkin alacaklı vekilinin isteminin yerine getirilmesi konusunda icra memurunun takdir yetkisi 200... Devamını Oku

TARAFLAR ARASINDAKİ E-POSTA (MAIL) YAZIŞMALARI DELİL NİTELİĞİNDEDİR

21/09/2020
T.C.          YARGITAY 13 HUKUK DAİRESİ   Esas    : 2017/1014 Karar : 2020/4488 Tarih  : 10.06.2020 Davacı asıl davada, davalının hakkında başlattığı ... 12. İcra Müdürlüğünün 2009/16466 Esas sayılı takip dosyasıyla, ... 1... Devamını Oku

Haksız Rekabet Tazminatının İcra Takibine Konulabilmesi İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekmez

13/06/2020
    T.C.        YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS                 : 2018/5953 KARAR              : 2018/12256 KARAR TARİHİ : 27.11.2018 Özet: Haksız rekabet nedeniyle verilen maddi ve manevi tazminat kararının takibe konulabilmesi için kararın kesinl... Devamını Oku

YAZ OKULU ÜCRETİ GERİ ALINAMAZ

13/06/2020
               T.C.        YARGITAY HUKUK DAİRESİ ESAS                           : 2017/1458 KARAR                       : 2020/3376 KARAR TARİHİ        : 18/03/2020 Özet: Öğrencinin bir sonraki dönem başarısız olduğu dersi alma imkânı varke... Devamını Oku

KAMU ALACAĞI İLK HACİZDEN SONRA İSE GARAMETEN PAYLAŞTIRMAYA İŞTİRAK EDER

20/03/2020
T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi   Esas No               : 2014/4342       Karar No            : 2014/4795       Tarih                   : 23.06.2014        KAMU ALACAĞI HACZİ VE İİK. M.100 BELGESİNİN SIRA CETVELİNDE ÖNE... Devamını Oku

HAKSIZ AZİL NEDENİYLE AKDİ VE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İSTEMİ

16/12/2019
T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2015/15139 K: 2017/1829 K.T.: 15.02.2017 Özet: Davacı avukat davadan azledilmiş olmakla dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı... Devamını Oku