Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

AVUKATLIK BÜROSUNDA ve ARABULUCULUK MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

30/06/2020
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinin 1. Fıkrası a bendinde yer alan ibareye göre 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur. ... Devamını Oku

AVUKATIN MÜVEKKİLİNE AİT BANKA HESAP DÖKÜMÜ İSTEMESİ – ÖZEL YETKİLİ VEKALETE GEREK OLMADIĞI

13/11/2019
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/3192 Karar Numarası: 2017/5178 Karar Tarihi: 09.10.2017 GENEL VEKALETNAMEYE DAYANILARAK MÜVEKKİLİN HESABI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN BANKA TARAFINDAN VERİLMESİ İSTEMİ - Vekilin Müvekkili Adına Açılan Hesabın ... Devamını Oku

AVUKATIN UYAP HESABI ÜZERİNE E-HACİZ UYGULANAMAZ

29/09/2018
UYAP Hesabına e-Haciz Ankara Barosuna kayıtlı bir avukatın UYAP hesabı olarak kullanılan hesabına e-haciz uygulanması karşısında başvurduğu Ankara 6. Vergi Mahkemesi 18.09.2018 tarih ve 2018/1109 K sayılı kararı ile " Avukatın UYAP hesabı olarak k... Devamını Oku

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

26/09/2018
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İÇİNDEKİLER 1) Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 8 2) Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır? 10 3) Kişisel Verilerin Korunması... Devamını Oku

DÖVİZLE YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ HAKKINDAKİ 85 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

16/09/2018
13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 S. R.G. de yayımlanan 85 Sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Bu karar ile; MADDE 1- 7/8/1989 tarihti ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Ko... Devamını Oku

GKS KEFİLİNDEN TÜKETİCİ K VE KK ALACAKLARI İSTENİLEMEZ

14/08/2018
T.C YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ:30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak ve... Devamını Oku

BANKANIN HAPİS HAKKINI KULLANMASI ŞARTLARI

14/08/2018
  T.C.        Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No    :2013/14779 Karar No   :2014/10601 K. Tarihi    :26.05.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu i... Devamını Oku

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ YARGISI VE USUL HÜKÜMLERİ

14/08/2018
A- İŞ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEME Açıklama: İş mahkemelerinin göreviyle ilgili Yargıtay uygulamasında  en  önemli değişiklik işçi ve işveren arasında rekabet yasağı sözleşmeleri bakımından yaşanmıştır. Yargıtay daha önceleri rekabet yasağı sözleşmes... Devamını Oku

6769 S Sınai Mülkiyet Kanununu (SMK) ve 556 Sayılı KHK

14/08/2018
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Metni için tıklayınız.  TBMM sitesinde bulunan Kanunun metin hali de şu linktedir.   Çalışmalarınızda kolaylık ... Devamını Oku

Ceza Davalarında Müdafinin Dosya İnceleme Hakkı

14/08/2018
Ceza dosyalarında müdafi görevinde bulunan avukatın soruşturma ve kovuşturma aşamasında dosya incelemesi ve belge örneği almasına ilişkin yaşanan uygulamalardan yola çıkarak bilimsel düşünce ve görüşlerin açıklandığı makalemizi aşağıdaki ek dosyadan ... Devamını Oku