Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ZMS (TRAFİK) SİGORTASI GENEL ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

05/12/2021
2918 S.KTK hükümlerince karayollarında seyreden araçların zorunlu olarak yaptırmakla mükellef oldukları ZMS (Trafik) Sigortası Genel Şartları değiştirilerek 4.12.2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Güncellenmiş yeni metin eski v... Devamını Oku

GKS KEFİLİNDEN TÜKETİCİ K VE KK ALACAKLARI İSTENİLEMEZ

14/08/2018
T.C YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/15421 KARAR NO: 2013/1789 KARAR TARİHİ:30.01.2013 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak ve... Devamını Oku

BANKANIN HAPİS HAKKINI KULLANMASI ŞARTLARI

14/08/2018
  T.C.        Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No    :2013/14779 Karar No   :2014/10601 K. Tarihi    :26.05.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu i... Devamını Oku