Dağdeviren Hukuk Bürosu

Nezih DAĞDEVİREN

“Kötü insanlar olmasaydı, iyi avukatlar da olmazdı.” (Charles Dickens)

Avukatlık mesleği tarihin en eski mesleklerindendir. Bireylerin toplum halinde yaşama ihtiyaçlarının doğumu ile birlikte ortaya çıkan ve güzel ahlakın çözemediği sorunların bir yaptırıma bağlanarak toplum adına çözüm arayışına girilmesi ile birlikte “savunmanlık” görevi doğmuş ve avukatlığın temelleri atılmıştır.

Tarih içerisinde sürekli gelişim göstererek hukuki sorunların çözümünde yardımcı görevini üstlenen avukatlar bir yandan kamusal bir görevi ifa ederken diğer yandan bağımsız, özerk ve etik değerlere bağlı olarak toplum yaşamının huzur içinde sürdürülmesinde hukukçu kimliğinin temsilcileri olagelmiştir.

Erdem ve güzel ahlak üzerinde gelişmekle birlikte serbest bir meslek olan avukatlık, yoğun bilgi ve uygulaması ile oluşan tecrübeyi birikim olarak hukuki yardım ilkeleriyle talep edenlere yarar olarak dönüştürmekte, yargının asli kurucu unsuru olarak aynı zamanda ülke içerisinde hukukun üstünlüğünün sağlanmasına hizmet etmektedir.

Montesquieu’nun, ‘Lettress Persanes’ isimli eserinin kahramanı olan yargıç şunları söyler: ‘Avukatlar bizim için canlı kitaplardır. Görevleri bizi, aydınlatmaktır.’


Takım arkadaşlarımız için nelere dikkat ediyoruz ?


Aktif Kişilik

Hukukçu olmak için gerekli olan sorumluluk duygusu çerçevesinde araştırıcı ve geliştirici kimlik...

Deneyim

Hukuk alanında ve yanısıra ek alanlarda yaşanmış deneyimler, sosyokültürel faaliyetler...

Temel Eğitim

Alınan temel eğitimi sağlayan kuruluşların yanı sıra farklı ek eğitim süreçleri ve sağlayan kuruluşlar...

Farklı Yaklaşımlar

Odaklanılan konuda gözlem yetisi, alternatif arayışlar gözetebilme yeteneği, sanat alanında icracı kişilik...

Çözümünüz için sizi gerçekten dinliyoruz

Avukatlarımızla Görüşmek için;

Web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurabilirsiniz,
Ofis telefonlarından çalışma saatleri olan Pazartesi - Cuma 08:30 - 17:30 saatleri arasında randevu alabilir
veya e-posta ile randevu talep edebilirsiniz.

Ofisimiz Resmi Tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

Hemen Randevu Al

Hemen Randevu İçin ; 24 Saat Boyunca Belirtilen Mail Adreslerinden, iletişim formundan Size ve Büroya En Uygun Randevuyu Anında Alabilirsiniz.  E-POSTA : bilgi@dagdeviren.av.tr

  All Services

  Çalışma Alanlarımız

  Bankacılık ve Finans mevzuatları çerçevesinde ticari, bireysel ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü...

  Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında ticari faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, şirket kuruluş, birleşme, tür değiştirme, tasfiye ve iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar....

  İmar, kamulaştırma ve kat karşılığı inşaat başta olmak üzere inşaat işlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü...

  Evlat Edinme, Velayet, Mal Rejimi, Evliliğin İptali, Boşanma, Ayrılık Davaları...

  Facebook, Twitter, Instagram Vb Sosyal Medyada İşlenen Suçların Ve Kişilik İhlallerinin Uluslararası İdari İşlemler Yolu İle Durdurulması, Bilgisayar Yazılımlarının Lisanslanması Ve Telif Haklarının Korunması, Adli Bilişim Alanında Delil Analizi Ve Raporlanması, Erişimin Engellenmesi Tedbir Ve Davaları, Bilgisayar Aracılığı İle Dolandırıcılık Davaları...

  Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ve Diğer İşçi Alacağı, İşe İade Davaları, İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Davaları, Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları...

  "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."

  Yaklaşan Etkinlikler

  Etkinlikler